• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
هیئت علمی


حوزه تدریس :

مدیریت برند - دیجبتال مارکتینگ- بازاریابی بین الملل- تحقیقات بازاریابی

حوزه تدریس :

مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی و سناریو نویسی، توسعه بازاریابی و فروش و مدیریت برند و کارآفرینی

حوزه تدریس :

چیدمان فروشگاهی و مرچندایزینگ (بازارپردازی)

حوزه تدریس :

دکتری در رفتار مصرف کننده از دانشگاه FIU امریکا

حوزه تدریس :

دیجیتال مارکتینگ

حوزه تدریس :

سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین المللی

 

حوزه تدریس :

مدیریت وصول مطالبات و مباحث ویزیتوری

حوزه تدریس :

زبان صورت

حوزه تدریس :

مدرس مباحث مدیریت مالی و حسابداری فروش، بورس و سرمایه گذاری

حوزه تدریس :

مدرس مباحث بازاریابی، تحقیقات بازار

میزان تحصیلات:دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

حوزه تدریس :

اصول و فنون مذاکره

حوزه تدریس :

تبلیغات و بازاریابی

حوزه تدریس :

تبلیغات

حوزه تدریس :

بازاریابی، فروش و تبلیغات

حوزه تدریس :

بازاریابی خدمات، مدیریت خدمات پس از فروش  

حوزه تدریس :

مدیریت بهره وری نیروی انسانی
بررسی و تحلیل نظرات نوین منابع انسانی و رفتار بین الملل
 

حوزه تدریس :

اقتصاد بازرگانی و تکنیک های حرفه ای فروش

تربیت بازاریاب و فروشنده حضوری

 

حوزه تدریس :

دوره آموزشي وکارگاهي آشنائي با نظام پيشنهادها،خلاقيت،

فرهنگ کار گروهي،تکنيک های حل مسئله

حوزه تدریس :

اصول صادرات، حضور موثر در نمایشگا ها،

مدیریت سفارشات داخلی (صادرات و واردات)

حوزه تدریس :

بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و بازاریابی کارآفرینانه

قبلی بعدی