• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
عضویت در خبرنامه
محتوای خبرنامه :

  1. مجموعه ای از مطالب آموزشی، شرح تجارب، ابزار و راهکارهای حرفه ای
  2. برنامه کارگاه ها و دوره های تخصصی آموزشگاه بازارسازان (به همراه شرحی از محتوای آنها)
  3. معرفی مجموعه کتب انتشارات بازاریابی
  4. معرفی آخرین نسخه دوماه نامه توسعه مهندسی بازار
  5. اطلاع رسانی درباره خدمات و پیشنهادات ویژه آموزشگاه بازارسازاننام و نام خانوادگی :

ایمیل :

تلفن همراه :

   (جهت دریافت برنامه کارگاه های آموزشی از طریق پیام کوتاه (SMS))سامانه آموزش آنلاین بازاریاد