• برای ثبت نام کلیک کنید
تکمیل ثبت نام
صدای اساتید


دکتر رضا اکبری اصل (کارگاه بازاریابی و فروش تلفنی با نگرش بازار ایران) دکتر رضا اکبری اصل (کارگاه شناخت رفتار مصرف کننده)پرویز درگی (کارگاه مهندسی و پیش بینی فروش)پرویز درگی (کارگاه جایگاه فروش در علم مارکتینگ و طراحی ارتباطات حوزه فروش)


دکتر غوثی (کارگاه اصول و فنون مذاکره حرفه ای)دکتر گلچین فر (کارگاه فروش اینترنتی)دکتر جواهر دشتی (کارگاه مدیریت ارتباط با مشتری)دکتر فرزاد مقدم (کارگاه شناخت رفتار مصرف کننده)


پرویز درگی (کارگاه جایگاه فروش در علم مارکتینگ و طراحی ارتباطات حوزه فروش)


 

دکتر اکبری اصل (کارگاه تیپ شناسی شخصیتی)


آقای مروانی (کارگاه تکنیکهای فروش به سازمانها و شرکتها - B2B)آقای مروانی (کارگاه تکنیکهای فروش به سازمانها و شرکتها - B2B)

 

 


سامانه آموزش آنلاین بازاریاد